SOUTH INDIA TOUR MAP

BANGALORE TAMILNADU KERALA TOUR MAP

South India bike tour comprises of 15 days. Starting from Chennai riding to pondicherry to Thanjavur to Rameshwaram to Kanyakumari to Kochi to Kodagu to Goa and finally reaching Mumbai airport.

Tour map

CHENNAI COCHIN TOUR MAP

Southindia motorcycle tour 10 Nights and 11 Days. Starting from Chennai riding to pondicherry to Thanjavur to Rameshwaram to Kanyakumari to Kochi to Kodagu to Goa and finally reaching Mumbai airport.

Tour map

TAMILNADU KERALA KARNATAKA GOA TOUR MAP

18 days south India motorcycle tour from Chennai to Goa which covers 2285 kms. Starting from Chennai riding to pondicherry to Thanjavur to Rameshwaram to Kanyakumari to Kochi to Kodagu to Goa and finally reaching Mumbai airport.

Tour map