SPITI VALLEY & LADAKH TOUR MAP

From New Delhi via air reaching Leh to Khardung La to Pangong Tso to Tso moriri to Tso Kar to Jispa to Sumdo to Shimla to New Delhi.